Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  không lâu, sớm, chẳng bao lâu
  shortly afterwards
  sau đó chẳng bao lâu
  shortly before noon
  trước mươi hai giờ trưa không lâu
  I'll be with you shortly
  tôi sẽ đến sớm với anh
  cộc lốc
  she answered me rather shortly
  cô ta trả lời tôi khá là cộc lốc
  bằng ít lời, ngắn gọn