Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shirtwaist /'∫ɜ:tweist/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    áo nữ cài trước ngực, áo nữ kiểu sơ mi