Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shirtless /'ʃə:tlis/  

  • Tính từ
    không mặc áo sơ mi