Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shirtiness /∫ɜ:tinis/  

  • Danh từ
    sự bực mình, sự cáu gắt