Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shirt-tail /'∫ɜ:tteil/  

  • Danh từ
    đuôi áo sơ mi