Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shipping-office /'ʃipiɳ,ɔfis/  

  • Danh từ
    hãng đại lý tàu thuỷ; hãng tàu thuỷ
    phòng hợp đồng trên tàu (nơi làm việc của viên chức chứng kiến việc ký hợp đồng giữa thuyền trưởng và thuỷ thủ)