Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shipping-bill /'ʃipiɳbil/  

  • Danh từ
    giấy biên nhận chở hàng