Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ship-breaker /'ʃip,breikə/  

  • Danh từ
    người phá tàu cũ