Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ship biscuit /∫ip'biskit/  

  • Danh từ
    (cách viết khác ship's biscuit)
    bánh quy rắn (trước đây dùng trên tàu thủy đi đường xa)