Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shelter tent /'ʃeltə'tent/  

  • Danh từ
    (quân sự) lều nhỏ