Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thơ ca) huy hoàng, lộng lẫy, rực rỡ, xán lạn
    Danh từ
    (từ lóng) người Do thái