Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shaker /'∫eikə[r]/  

 • Danh từ
  (thường trong từ ghép)
  bình lắc, bình trộn, hộp lắc, hộp lắc, hộp trộn
  a dice shaker
  hộp lắc xúc xắc
  cocktail shaker
  bình trộn cốc tai