Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Định từ, Đại từ
  một vài
  một vài lá thư đã tới sáng nay
  đã xảy ra một vụ hỏa hoạn ở trong trưng bày tác phẩm nghệ thuật và vài bức tranh đã bị thiêu hủy

  * Các từ tương tự:
  severally, severalty