Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • ngồi thoải mái, nằm thoải mái
  cô ta ngồi thoải mái trong ghế bành để đọc sách
  ổn định cuộc sống; làm quen với (một cuộc sống mới, một công việc mới)
  khi nào thì anh thành lập gia đình và ổn định cuộc sống?
  chị ta đã quen với công việc mới một cách tốt đẹp
  settle [somebody] down
  [làm cho] trầm tĩnh hơn; [làm cho] bớt hiếu động nhốn nháo hơn
  hãy chờ cho lũ trẻ bớt nhốn nháo đã rồi hãy bắt đầu bài học
  settle [down] to something
  bắt đầu chú ý vào cái gì
  cứ bị quấy rầy ngừng việc hoài, tôi không chú tâm vào công việc của tôi được
  settle for something
  đành chấp nhận điều gì
  I had hoped to get £1000 for my old car but had to settle for a lot less
  tôi hy vọng bán chiếc xe cũ của tôi được 1000 bảng, nhưng đành chấp nhận một giá thấp hơn nhiều
  settle [somebody] in (into) something
  [giúp ai] chuyển ổn định sang nhà mới (công việc mới)
  chúng tôi đã thu xếp ổn định cho các con vào học trường mới, khi chúng tôi dọn đến ở Luân đôn
  settle on something
  chọn cái gì; quyết định cái gì
  anh đã chọn xong loại giấy dán tường mà anh thích chưa?
  ta phải quyết định một địa điểm để gặp nhau
  settle something on somebody
  (luật học)
  chuyển quyền sở hữu cho ai
  ông ta đã chuyển quyền sở hữu một phần bất động sản của ông cho con trai