Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hậu quả
  famine is often the sequel of war
  nạn đói thường là hậu quả của chiến tranh
  cuốn tiếp theo (tiểu thuyết, phim, nhiều khi sử dụng những nhân vật của cuốn trước)
  this book is the sequel to (ofthe author's last novel
  đây là cuốn sách tiếp theo của bộ tiểu thuyết sau cùng của tác giả

  * Các từ tương tự:
  sequela