Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seniores priores /si:ni'ɔ:ri:zprai'ɔ:ri:z/  

  • Danh từ
    kính lão đắc thọ