Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-abandonment /'selfə'bændənmənt/  

  • Danh từ
    sự miệt mài, sự mê mải
    sự phóng túng, sự tự buông thả