Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nóng sôi; sôi sùng sục
    luôn loay hoay, xáo động