Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seduction /si'dʌk∫n/  

  • Danh từ
    sự quyến rũ
    (số nhiều) nét quyến rũ; vẻ hấp dẫn
    nét quyến rũ của cuộc sống thôn dã