Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seal brown /'si:l'braun/  

  • Danh từ
    màu nâu sẫm