Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vụ xô xát
  đã xảy ra những vụ xô xát giữa cảnh sát và những người biểu tình
  Động từ
  xô xát
  scuffle with reporters
  xô xát với các phóng viên