Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  rít lên
  phanh rít lên khi xe dừng lại
  cổng rít lên khi mở ra
  screech something out at somebody
  kêu thét lên, hét lên
  screech [outin pain
  kêu thét lên vì đau đớn
  "để mặc tôi một mình!"- cô ta thét lên
  screech along (past, through)
  rít qua
  máy bay phản lực rít qua nóc nhà
  screech to a halt
  rít lên đứng lại (xe)
  Danh từ
  tiếng kêu thét lên, tiếng hét lên
  tiếng rít lên
  the screech of tyres
  tiếng rít của lớp xe (khi xe quành ở tốc độ cao…)

  * Các từ tương tự:
  screech-owl, screechy