Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; iest-) (nghĩa xấu)
    gầy gò, khẳng khiu
    the scrawny neck of a turkey
    cái cổ khẳng khiu của con gà tây