Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  làm ngứa, làm rát
  scratchy clothes
  quần áo mặc rát da
  có tiếng rít vì bị xước (băng từ)
  kêu sột soạt (ngòi bút khi viết trên giấy)
  nguệch ngoạc, cẩu thả (bài viết, bức vẽ)