Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bò, trườn, trèo
  tụi trẻ bò ra khỏi hốc cây
  cô gái trèo qua tường
  (+ for) tranh giành
  cầu thủ tranh bóng
  (+ up) làm lẫn lộn lung tung, xáo trộn
  ai đã làm lộn xộn lung tung đồ khâu của tôi thế?
  đánh trứng
  cất cánh đột ngột (máy bay quân sự khi có tấn công bất thần của địch)
  đổi tần số sóng (khi nói chuyện điện thoại không có máy thu đặc biệt thì không nghe được)
  Danh từ
  sự bò, sự trườn; sự trèo
  (for something) sự tranh giành, sự tranh
  there was a scramble for the best seats
  đã có sự tranh nhau để giành những chỗ ngồi tốt nhất
  cuộc đua trên đất gồ ghề

  * Các từ tương tự:
  scramble eggs, scrambler