Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scholarship /'skələ∫ip/  

 • Danh từ
  học bổng
  win a scholarship at Oxford
  được học bổng vào học Oxford
  sự uyên bác; sự cẩn trọng
  a teacher of great scholarship
  một thầy giáo có kiến thức uyên bác