Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

schmaltzy /∫mɔ:ltsi/  

  • Tính từ
    (cách viết khác schmalzy)(-ier; -iest)
    quá ư ủy mị