Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mùi hương
  the scent of roses
  mùi hương hoa hồng
  nước hương, nước thơm, nước hoa
  a bottle of scent
  một chai nước hoa
  put some scent on before going out
  xức một ít nước hoa trước khi đi ra ngoài
  a scent bottle
  một chai nước hoa
  mùi, hơi (thú vật)
  follow the scent
  theo hơi (con thú săn, nói về chó…)
  a scent of (something)
  một cảm giác (về cái gì)
  a scent of danger
  một cảm giác là có nguy hiểm
  on the scent of somebody (something)
  đánh trúng hơi (ai, cái gì)
  the police are now on the scent of the culprit
  cảnh sát hiện giờ đã đánh trúng hơi thủ phạm
  nhà khoa học đó cho rằng mình đang đúng trên con đường tìm ra một phương thuốc chữa trị bệnh đau tim, trong khi những người khác lại nghĩ là ông ta đã đi sai đường
  put (throw) somebody off the scent
  đánh lạc hướng ai
  Động từ
  đánh hơi thấy
  con chó đã đánh hơi được một con chuột
  scent treachery
  đánh hơi thấy có sự phản bội
  (chủ yếu ở dạng bị động) ướp hương, xức hương
  giấy viết thư ướp hương
  roses that scent the air
  hoa hồng tỏa hương vào làm thơm ngát không khí

  * Các từ tương tự:
  scent-bag, scent-bottle, scent-gland, scent-organ, scented