Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scarceness /'skeəsnis/  

  • Danh từ
    tính chất khan hiếm, tính chất hiếm hoi