Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (tiếng lóng)
  sự hiểu biết
  where's your savvy?
  hiểu biết của anh để ở đâu?
  Động từ
  (savvied) (tiếng lóng) (thường dùng ở thức mệnh lệnh hay ở thì hiện tại)
  hiểu, biết
  keep your mouth shut! savvy?
  giữ mồm giữ miệng nhé! hiểu không?
  no savvy
  tôi không hiểu; tôi không biết