Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sauce-alone /'sɔ:sə,loun/  

  • Danh từ
    rau thơm (ăn với xà lách, nước xốt...)