Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saturation bombing /sætʃə'reiʃn'pɔmiɳ/  

  • Danh từ
    (quân sự) sự ném bom tập trung