Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saturated /'sæt∫əreitid/  

 • Tính từ
  (thường vị ngữ)ướt đẫm, ướt sũng
  I went out in the rain and got saturated
  tôi đi ra ngoài lúc trời mưa và bị ướt sũng
  (hóa học)bão hòa
  a saturated solution of salt
  một dung dịch bão hòa muối
  (thường thuộc ngữ)chứa nhiều hóa chất nên ăn có hại cho sức khỏe (bơ…)