Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thơm ngon, có vị (thức ăn)
    có hứng thú, đầy thú vị (câu chuyện, bài viết...)

    * Các từ tương tự:
    sapidity