Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều salvos, salvoes)
  loạt súng (chào…)
  tràng (vỗ tay…)
  salvo of applause
  tràng vỗ tay hoan nghênh

  * Các từ tương tự:
  salvor