Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

salvation /sæl'vei∫n/  

 • Danh từ
  (tôn giáo)sự cứu rỗi
  pray for the salvation of sinners
  cầu nguyện cho sự cứu rỗi những kẻ phạm tội
  (nghĩa bóng) lối thoát, cứu cánh
  I get depressed about lifework is my salvation
  đời làm cho tôi chán ngán quá, công việc là cứu cánh của tôi

  * Các từ tương tự:
  Salvation Army, salvationism, salvationist