Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sallowness /'sælounis/  

  • Danh từ
    màu tái, vẻ tái xám (của da)