Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sack-coat /'sækkout/  

  • Danh từ
    áo choàng ngắn (đàn ông)