Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  [bị] gỉ, [bị] han
  (bóng) han gỉ, cùn
  my English is rather rusty
  tiếng Anh của tôi đã phần nào han gỉ