Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rush-hours /'rʌʃauəz/  

  • Danh từ
    giờ cao điểm (trong giao thông)