Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • chạy vào trong
  mắc vào, rơi vào
  mắc nợ
  rơi vào chỗ vô l
  va phải, đụng phải
  hoà hợp với nhau; đổi thành, biến thành
  ngẫu nhiên gặp
  đạt tới
  cuốn sách được xuất bản tới năm lần