Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ầm ầm (súng, xe cộ, sấm); ùng ục (bụng)
  sấm ầm ầm đằng xa
  tôi đói đến nỗi bụng tôi sôi ùng ục
  xe điện chạy ầm ầm trên đường phố
  Danh từ
  tiếng ầm ầm (súng, xe cộ, sấm…)
  (Mỹ, lóng) cuộc ẩu đả ở đường phó (giữa các băng nhóm)

  * Các từ tương tự:
  rumble seat, rumble-tumble, rumbler