Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ruination /ru:i'nei∫n/  

 • Danh từ
  sự đổ nát, sự tàn phá; nguyên nhân tan nát
  late frosts are ruination for the garden
  những đợt sương giá muộn là nguyên nhân tàn phá khu vườn
  sự phá sản; nguyên nhân phá sản
  you'll be the ruination of mespending all that money!
  tiêu hết cả món tiền ấy, anh làm tôi phá sản đấy!