Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ruggedness /'rʌgidnis/  

  • Danh từ
    sự gồ ghề, sự lởm chởm, sự xù xì
    sự khỏe, sự mạnh
    sự thô lỗ, sự cục cằn