Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rubbishy /'rʌbi∫i/  

 • Tính từ
  vô giá trị, không ra gì, vớ vẩn
  a rubbishy love story
  chuyện yêu đương vớ vẩn
  a rubbishy novel
  cuốn tiểu thuyết vô giá trị