Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rubbish bin /'rʌbi∫bin/  

  • Danh từ
    thùng rác