Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đánh thức
    người khích động
    dụng cụ để khuấy bia (khi ủ)
    lời nói dối trâng tráo (đến nỗi làm người ta phẫn nộ)