Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ráp, sự nhám, sự xù xì
    sự dữ, sự mạnh
    sự chói tai, sự chát (vị)
    sự dữ, sự thô bạo; sự cục cằn