Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rooming house /'rumiŋhaus/  

  • nhà có phòng cho thuê với sẵn đồ đạc