Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

romaine lettuce /rəʊ,mein'letəs/  

  • (Mỹ) (như cos lettuce)
    rau diếp giòn